ДО ВІДОМА РОБОТОДАВЦІВ – НОВИЙ ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ!

0

1 липня цього року набув чинності новий «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі за текстом – Порядок), затверджений постановою Кабміну від 17.04.2019 р. № 337, який відчутно відрізняється від попереднього (строки та виконання певних процедурних дій до та під час розслідування, оформлення та збільшення кількості документів (матеріалів) розслідування, кількість додатків (з 20 до 28), нові терміни (наприклад, гостре професійне захворювання (отруєння), прихований нещасний випадок тощо)…

На які нововведення необхідно звернути особливу увагу роботодавцям, а також службам з охорони праці при настанні нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння) (далі за текстом – НВ):

– практично вся вихідна інформація має бути надана органам Держпраці!!!

– при отриманні інформації про НВ від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я чи заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи роботодавець протягом 2 год. засобами зв’язку повідомляє терорганові Держпраці і робочому органові Фонду (за місцем настання НВ); керівникові підприємства, на території якого стався НВ (якщо потерпілий – працівник іншого підприємства); керівникові первинної організації профспілки (уповноваженій найманими працівниками особі з питань ОП); уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення), а не пізніше наступного робочого дня надає тим ж адресатам на паперовому носії повідомлення (дод.2 , суттєво нова форма). Якщо ж НВ підлягає спеціальному розслідуванню, повідомлення надсилається також місцевій держадміністрації (органові місцевого самоврядування); галузевій профспілці вищого рівня (терпрофоб’єднанню); органові поліції (раніше –органам прокуратури) (п.8 Порядку);

– розслідування (спецрозслідування) проводиться у разі настання НВ, у т. ч. про які своєчасно не повідомлено роботодавцю чи втрата працездатності настала не одразу. Строк давності для розслідування НВ становить 3 роки з дня їх настання. У разі встановлення факту НВ рішенням суду розслідування проводять незалежно від дати настання (п.9);

– доповнено перелік НВ, які підлягають спецрозслідуванню (в т.ч. і НВ, що сталися з фактично допущеними до роботи без оформлення трудового договору особами!) (п.10);

– строк розслідування подовжено до 5 днів, а спецрозслідування – до 15 днів (пп.30, 31);

– обов’язки комісії (спецкомісії) з розслідування відчутно збільшено, акт Н-5 відмінено, складається  тільки акт за формою Н-1, появилося поняття тимчасового акту (п.33), рішення приймається простою більшістю голосів членів комісії (п.34);

– уточнено та доповнено класифікатор видів подій, причин, обладнання, устатковання, машин, механізмів, транспортних засобів, що призвели до настання НВ (додаток 9);

– окремо виписано розслідування НВ, що сталися внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів (п.39);

– змінено обов’язки роботодавця в строках формування і надсилання матеріалів розслідування (пп.45, 47);

– переліки матеріалів розслідування і спецрозслідування не відрізняються і суттєво об’ємніші, окремо вказано перелік матеріалів спецрозслідування у випадку смерті (п.49);

– в новій редакції викладені обставини, за яких НВ визнається пов’язаним з виробництвом (п.52), до одного абзацу скорочено випадки, які не пов’язано з виробництвом (п.53);

– збільшено кількість додатків (з 20 до 28), змінено їх форму (в т.ч. і журнал реєстрації осіб, що потерпіли від НВ).

Повний текст «Порядку» раджу уважно вичитати і при настанні НВ виконувати всі його вимоги. Є друковані видання Порядку, є Інтернет.

І, звичайно, при виникненні сумнівів звертайтеся за консультацією в Миколаївське відділення Фонду (телефон 51-736).

 

Р.Ониськів, страховий експерт з охорони праці Миколаївського відділення УВД ФССУ у Львівській області

Поділитися.
Переглядів: 38