Народний дім села Тростянець

Українське село є носієм духовного багатства, а також зберігає та примножує традиції народу України. Однією з важливих складових культури загалом є саме заклади культури в селі, зокрема Народні доми, які відіграють важливу роль у збереженні національної самобутності, формуванні духовних та естетичних цінностей суспільства.

На даний час, близько 15 мільйонів осіб, які складають населення України, проживають саме в сільській місцевості.   Рівень задоволення культурних потреб сільських мешканців, особливо дітей та молоді, повинен відповідає вимогам часу. Сільські жителі повинні мати можливість проводити дозвілля відповідно до їх потреб і запитів: мати можливість виявляти свої творчі здібності, реалізовувати та розвивати свої таланти. Саме тому робота нашого Народного дому в с. Тростянець спрямована на створення найбільш сприятливих умов для реалізації потреб населення у культурному розвитку.

Окрім активної діяльності у сфері розвитку культури, наш Народний дім також відіграє значну роль у формуванні громадянського суспільства як в рамках нашого села, так і країни загалом. Він виступає, так би мовити, консолідуючим центром, де проводяться загальні збори жителів села та громадські слухання щодо найважливіших питань життя місцевої громади. Адміністрація Народного дому с. Тростянець завжди активно долучається до ініціювання та організації таких форм безпосередньої демократії в селі.

В Народному домі ведеться художньо – масова робота, проводяться культурно – мистецькі заходи, забезпечується дозвілля мешканців села, особливо дітей та молоді. 

  Проводяться святкові концерти з приводу як державних, так і релігійних свят, розважальні програми та конкурси, вечори відпочинку для молоді,  дитячі дискотеки, здійснюються покази театральних вистав та організовуються кіноперегляди. В Народному домі організовуються виставки робіт місцевих умільців, зокрема художників, різьбярів по дереву та каменю, рукодільниць тощо. Народний дім тісно співпрацює зі школою, церквою, бібліотекою, музеями та  громадськими організаціями району. До проведення різноманітних заходів залучаються меценати та спонсори. Створюються умови для здійснення повноцінної творчої діяльності та культурно освітнього обслуговування населення.

Велика увага приділяється національному та духовному відродженню традицій українського народу. Народний дім здійснює свою діяльність в дусі патріотичного виховання населення села. В Народному домі ведеться краєзнавча робота, зокрема збирається інформація про історію нашого села та готується виставка старожитностей минулих поколінь нашої місцевості.

При  Народному домі  працює громадська рада, яку складають представники жителів села, які представляють пропозиції та побажання населення щодо роботи Народного дому.