Перелік послуг

Переглядів: 1 288

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1. Видача свідоцтва про народження
2. Видача свідоцтва про смерть
3. Видача свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МЕШКАНЦІВ
4. Реєстрація місця проживання особи
5. Зняття з реєстрації місця проживання особи
6. Реєстрація місця перебування особи
7. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ (1 черга)
8. Призначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного обутового (рідкого) палива
9. Призначення допомоги при народженні дитини
10. Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ (1 черга)
11. Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ (2 черга)
12. Оформлення та видача паспорта громадянина України при досягненні 14-річного віку (у формі картки)
13. Оформлення та видача паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища, у зв’язку з непридатністю паспорта до користування
13.1 Оформлення і видача паспорта громадянина Україниз безконтактним електронним носієму разі обміну паспорта громадянина України ( у формі картки)
14. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ
15. Державна реєстрація створення юридичної особи
16. Державна реєстрація створення (змін до відомостей, припинення) відокремленого підрозділу юридичної особи
17. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи
18. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи
19. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора
20. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту
21. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
22. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації
23. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи
24. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
25. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця
26. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи
27. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
28. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
29. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
30. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ
31. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
32. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.
33. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
34. Надання Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
35. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.
36. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав
37. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗМІ
38. Реєстрація громадського об’єднання
39. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання
40. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
41. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання
42. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання
43. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення
44. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання
45. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
46. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
47. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження
48. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
49. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
50. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
51. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
52. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
53. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
54. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
55. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
56. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
57. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
58. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
59. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
60. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників
61. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
62. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів
63. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів
64. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
65. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
66. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна
67. Видача довідки (витягу) про адресу об’єкта нерухомого майна
68. Видача ордеру на видалення зелених насаджень
69. Взяття громадян на соціальний квартирний облік
70. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
71. Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов
72. Видача ордера на: жиле приміщення; жилу площу в гуртожитку; на службове жиле приміщення
73. Надання жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання
74. Приватизація державного житлового фонду
75. Видача дубліката (копії) свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло
76. Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло
77. Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного житлового фонду
78. Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові
79. Видача договору найму
80. Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами (переоформлення дозволу, видача дубліката дозволу, анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання)
81. Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів
82. Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування
83. Видача свідоцтва на право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майнового сертифіката)
84. Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю
85. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
86. Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства
87. Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
88. Видача довідки про фактичне місце проживання
89. Видача довідки про склад сім’ї наймача квартири (одноквартирного будинку) та займані ними приміщення
90. Видача довідки про проведення поховання та про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них
91. Видача довідки про статус особи щодо зайнятості та реєстрації
92. Видача довідки про реєстрацію громадянина за даною адресою на день смерті (про місце відкриття спадщини)
93. Видача довідки про громадянина згідно запитів