Перелік послуг

Переглядів: 1 325
 1. ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (зразка 1993 року) ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГНЕННІ ГРОМАДЯНИНОМ 25- І 45-РІЧНОГО ВІКУ
 2. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Vkleyuvannya_fotokartki-1.docx

 3. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно
 4. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/vnesennya_zmin_do_zapisiv__pomilka_ne_z_vini_derzhavnogo_reestratora-1.docx

 5. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
 6. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Reestratsiya_prava_vlasnosti-1.docx

 7. Реєстрація місця проживання
 8. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Infokartka_reestratsiya_prozhivannya-1.doc

 9. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку іззміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав
 10. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/vnesennya_zmin_do_zapisiv_zmina_vidomostey-1.docx

 11. ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ
 12. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Informkartka_Vidacha_dovidki_pro_reestratsiyu_1-1.doc

 13. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 14. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/skasuvannya_zapisu_Derzhavnogo_reestru_rechovih_prav_na_neruhome_mayno-1.docx

 15. ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
 16. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Informkartka_Znyattya_z_reestratsii-1.doc

 17. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно
 18. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/vnesennya_zmin_do_zapisiv_pomilka_z_vini_reestratora-1.docx

 19. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
 20. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Bezhazyayne_mayno-1.docx

 21. Надання Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
 22. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/nadannya_Informatsii_z_Derzhavnogo_reestru_rechovih_prav_na_neruhome_mayno-2.docx

 23. Реєстрація місця перебування
 24. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Reestratsiya_mistsya_perebuvannya-1.docx

 25. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно
 26. http://tog.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/08/Reestratsiya_insh._prav-1.docx